Cennik usług

nazwakoszt
opłata początkowa6.50 PLN
koszt za 1 km TARYFA I*2.50 PLN
koszt za 1 km TARYFA II**3.75 PLN
koszt za 1 km TARYFA III***5.00 PLN
koszt za 1 km TARYFA IV****7.50 PLN
opłata postojowa płatna za 1 godzinę35.00 PLN

* DZIEŃ (6.00 do 22.00)
** NOC (22.00 do 6.00)
*** DZIEŃ (6.00 do 22.00) poza miasto
**** NOC (22.00 do 6.00) poza miasto

Honorujemy karty kredytowe

VISA, MasterCard, American Expres, Diners Club International, JCB Cards, PolCard, PBK Styl.

Przejazdy bezgotówkowe

Po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość rozpoczęcia przewozów bezgotówkowych, gdzie np. klient podając odpowiedznie hasło dolicza należność do zbiorczego rachunku. Fakturowanie odbywa się co miesięcznie – jedna faktura zbiorcza z potwierdzeniami przejazdu za wykonane kursy, która wystawiona będzie za miesiąc obliczeniowy z datą do 7 dnia następnego miesiąca i dostarczona zamawiającemu. Do faktury zbiorczej doliczany jest podatek VAT w wysokości 7% Termin płatności 14 dni

Usługi dodatkowe

Całodobowa informacja w centrali Radio Lux Taxi pod numerem telefonu 0501 55 11 90 i 96-62.